Samfund

Flex mellem online og klasse: Niels Brock bryder med traditionel undervisningsform og tilbyder helt nye muligheder til elitesportsfolk

Foto: Niels Brock.

Dansk elitesportsungdom får fremover langt bedre muligheder for at forene topsporten med en uddannelse på handelsgymnasiet Niels Brock i København.

Det sker, når Niels Brock efter sommerferien introducerer en ny studieretning for HHX-elever, der markant forbedrer studiemulighederne for de ambitiøse og ofte travle unge elitesportsfolk. Uddannelsen er en blanding af fysisk fremmøde, med gruppearbejde, diskussioner og opbygning af de sociale relationer på Niels Brock og et målrettet online-forløb, som den enkelte elev tager, når det passer med træningen, rejserne, kampene og stævnerne. Med andre ord: en hybrid uddannelsesform, der kombinerer fremmøde-aktiviteter med varieret online-undervisning.

Niels Brock, der er kendt for nytænkning og internationalt perspektiv, har fået tilladelse fra Undervisningsministeriet til, på forsøgsbasis, at bryde med den traditionelle undervisningsform og tilbyder nu unge elitesportsfolk en fleksibel tre-årig HHX handelsgymnasial uddannelse med 60-80 procent online undervisning og 20-40 procent fysisk fremmøde.

Niels Brock har i forvejen knap 250 elitesportsfolk skrevet ind på skolens eksisterende HHX-eliteidrætslinje, der er udviklet i samarbejde med elitesportsorganisationerne Team Danmark og Team Copenhagen. Dermed har handelsgymnasiet god føling med sportsungdommens særlige udfordringer med at følge en normal fremmøde-undervisning. Samtidig har man noteret sig den høje selvdisciplin, som hhx-eleverne på eliteprogrammerne har.

” Elitesportseleverne er meget målrettede, og vi oplever behov for en mere fleksibel uddannelsesform, der tager hensyn til deres livssituation,” siger digitaliseringschef og projektleder på HHX Hybrid, Gitte Vestergaard, der håber på længere sigt at kunne udvide hybrid-undervisningen til andre elevgrupper.

Niels Brock er blevet bekræftet i det nye format under Covid-19-nedlukningerne i 2020 og 2021, hvor fleksibel online-undervisning har vist sig at passe langt bedre til denne gruppe elevers hverdag end skolegang fem dage om ugen. ”Det kan være svært at møde op hver mandag til fredag, hvis man som sportsudøver har forpligtelser med træning og turneringer hjemme og i udlandet,” konstaterer Gitte Vestergaard.

Niels Brock har stor fokus på, at hybrid-udbyttet bliver mindst lige så stort som ved et vanligt handelsgymnasialt forløb. ”Formen stiller store krav til pædagogikken, hvorfor vi har udviklet særlige måder at arbejde med hybrid-formatet, som vores undervisere er trænet i”, fortæller Gitte Vestergaard. Undervisningen, når eleverne møder fysisk ind på Niels Brock, vil indeholde et minimum af vanlig klasseundervisning og er i stedet for eksempelvis øvelser og gruppearbejde. Det gælder ikke mindst i 1.g, hvor det er et selvstændigt formål at opbygge velfungerende samarbejds- og sociale relationer mellem eleverne.

Læs mere her: HHX Hybrid (nielsbrock.dk)

Kommentarer