Samfund

Foreningspuljer har skabt aktivitet i Danmarks lokalsamfund

Pressefoto: DIF

Lokalforeningspuljerne har i perioden 2018-2021 bevilget og udbetalt 283 millioner kroner til foreninger i alle landets kommuner. Midlerne har skabt aktivitet, udvikling og glæde i et utal af lokalsamfund.

Rigtig mange foreninger i hele Danmark har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. I de første fire år med lokalforeningspuljerne er der blevet godkendt og udbetalt i alt 12.183 bevilliger. Samlet er der søgt for 705 millioner kroner. Heraf er der godkendt og udbetalt bevillinger for 283 millioner kroner.

”Foreningslivet er helt centralt for lokalsamfundene i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at lokalforeningspuljerne har været med til at skabe aktivitet og glæde rundt om i hele landet,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede i efteråret 2017 at oprette disse puljer for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger.

Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer

Puljen gør gavn i hele landet

Der er udbetalt støtte til foreninger i samtlige danske kommuner, og der er brugt meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med kort varsel kan støttes op om foreningernes gode idéer og deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.

Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF):

”Jeg vil gerne takke partierne bag aftalen for at have skabt nogle puljer, hvor tusindvis af foreninger på en enkel og ubureaukratisk måde kan søge midler. Det gør foreninger i stand til at skabe aktivet og realisere deres drømme. Foreningerne er utrolig vigtige for sammenhængskraften i alle Danmarks lokalsamfund, og midlerne fra lokalforeningspuljerne gør en kæmpe positiv forskel for både foreningerne og lokalsamfundene i hele landet.”

Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI:

”I de lokale foreninger er der heldigvis kort vej fra idé til handling. Med lokalforeningspuljerne kan frivillige nemt og hurtigt opnå støtte til aktiviteter, der skaber stor værdi for det enkelte lokalsamfund. Det er super godt og vigtigt for det lokale engagement i hele Danmark.”

Henrik Christensen, formand Oplysningsforbundenes Fællesråd:

”Støtten via lokalforeningspuljerne har bl.a. gjort det muligt for aftenskoler at udvikle deres foreninger og aktiviteter samt indkøbe nye undervisningsmaterialer. Vi er utroligt glade for støtten, som giver et rigtigt fint skulderklap og rygstød til aftenskolernes daglige virke og udvikling.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer:

”Lokalforeningspuljen er et vigtigt redskab til at understøtte arbejdet med handicapsagen ude i landets kommuner, med alt lige fra rekruttering af lokale frivillige og Zoomkurser til afholdelse af lokale valgarrangementer. Derfor er det også glædeligt, at der de senere år er sket en massiv stigning i antallet af ansøgninger.”

Formand for Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, Ann Leistiko siger: ”Frivillige over hele landet har fået stor glæde af lokalforeningspuljen. Sidste år fik vi over 900 ansøgninger og de kom fra alle dele af landet lige fra Bagsværd til Sydals. Puljen gør det muligt at realisere nogle af alle de initiativer, som de meget engagerede frivillige arbejder med i deres lokalforening i for eksempel Danske Seniorer eller Røde Kors. ”

Ann Leistiko, formand for indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO:

”Frivillige over hele landet har fået stor glæde af lokalforeningspuljen. Sidste år fik vi over 900 ansøgninger og de kom fra alle dele af landet lige fra Bagsværd til Sydals. Puljen gør det muligt at realisere nogle af alle de initiativer, som de meget engagerede frivillige arbejder med i deres lokalforening i for eksempel Danske Seniorer eller Røde Kors.”

Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF):

“Det betyder helt vildt meget for vores lokale ildsjæle i foreningerne, at de kan se deres drømme blive til virkelighed. Lokalforeningspuljen giver vores børne- og ungdomsforeninger endnu bedre mulighed for at lave meningsfulde aktiviteter og skabe fællesskaber, hvor børn og unge trives. Jeg er glad for, at vi i Danmark via foreningspuljen hylder frivillighed og støtter vores foreningsfællesskaber.”

Peder Bisgaard, formand for Dansk Firmaidræt:

”Støtten fra lokalforeningspuljerne er med til at gøre en kæmpe forskel for danskere fra alle kroge af landet. Vi sætter stor pris på støtten, som bidrager til at skabe nye lokale aktiviteter og fællesskaber, såvel som udvikling af de daglige aktiviteter i vores foreninger.”

Annesofie Bjerre, formand for Friluftsrådet.

”Vi er rigtig glade for, at vi med Lokalforeningspuljen kan hjælpe de lokale foreninger rundt omkring i landet med at udvikle friluftslivet. De frivillige ildsjæle i foreningerne gør en kæmpe indsats for at skabe fællesskab og gode oplevelser for andre, så det er dejligt at kunne give dem en hjælpende hånd, så endnu flere kan få del i friluftslivets mange glæder.”

Fakta om lokalforeningspuljerne

Sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 72 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. Den politiske aftale skal evalueres i løbet af 2022.

Læs mere i den vedhæftede folder, hvor der også er cases samt en oversigt over, hvor meget hver kommune har modtaget pr. indbygger.

De udbetalte midler er på landsplan gået til (i millioner kroner):

 • Materiel til aktiviteter 79
 • Etablering/renovering af faciliteter/anlæg: 68
 • Udvikling og igangsættelse af nye aktiviteter 28
 • Rekruttering af medlemmer/frivillige 27
 • Udvikling og afvikling af sociale aktiviteter 19
 • Kompetence- og foreningsudvikling 11
 • Ældreorienterende formål 7
 • Foredrag/workshops/koncerter/revyer/møder 9
 • Kommunikation og markedsføring 6
 • Almennyttige formål 6
 • Udvikling og afvikling af idrætsevents 3
 • Partnerskaber med organisationer og kommuner 2
 • Sygdomsbekæmpede formål 3
 • Andet 14

Hovedorganisationer

Følgende hovedorganisationer administrerer midlerne fra lokalforeningspuljerne videre til foreningerne: DIF/DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Friluftsrådet.

Kommentarer