Samfund

Hvem skal være årets arkitekturborgmester?

Køge Kyst er et af de mange områder i Danmark, som er i rivende udvikling. Foto: Pixlgold.

For tredje år i træk inviteres alle borgere og politikere til at indstille en visionær borgmester, der har blik for det smukke i omgivelserne og givet arkitekturen en særlig plads i byudviklingen. Bag invitationen står Arkitektforeningen, der efterlyser årets arkitekturborgmester.

En attraktiv og bæredygtig kommune hænger uløseligt sammen med visionær byudvikling og smukke, trygge og inspirerende rammer. Og her spiller arkitekturen en helt særlig rolle for, at vi som mennesker trives og udvikler os i vores omgivelser. Det skal Arkitektforeningens borgmesterpris kaste lys over. 

”Vi håber, at borgmesterprisen vil få borgere og politikere til at reflektere over, hvad god arkitektur og byplanlægning betyder for dem og deres by i hverdagen. Politikerne har en afgørende indflydelse på udformningen og kvaliteten af vores omgivelser, men til syvende og sidst, ligger beslutningerne på borgmesterens bord. Derfor stiller vi spørgsmålet: Hvor kan du se og mærke, at der er en visionær arkitekturborgmester til stede?” udtaler Johnny Svendborg, Arkitektforeningens formand. 

Borgmesteren sætter sine tydelige spor i byen og landskaberne

Med kåringen af årets arkitekturborgmester, ønsker Arkitektforeningen at sætte fokus på politikernes ansvar for, at den fysiske udvikling af vores byer og landskaber ikke blot bliver en praktisk og økonomisk øvelse, men at det sker med blik for æstetikken, fremtidens behov og respekt for vores kulturarv og stedets historiske og naturmæssige kvaliteter.

Sidste år løb Hernings daværende borgmester Lars Krarup med titlen som årets arkitekturborgmester for sin mangeårige og visionære tilgang til byudvikling, hvor arkitekturen har spillet en markant rolle. Herunder for kommunens succes med at skabe liv i bymidten, blandt andet med et nyt bibliotek som samlingssted. Året før modtog Køges borgmester Marie Stærke prisen. Begge har præget den tilgang mange kommuner har til byudvikling i dag.

”Herning har en særlig tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, som kan kendes på viljen til at afsøge nye løsninger og få ting til at ske. Og så har det altid været vigtigt for mig, at vi har haft nogle gode planer og turdet stille krav til kvaliteten med tanke på, at det skal stå i 100 år,” sagde Hernings tidligere borgmester Lars Krarup, da han modtog Arkitektforeningens borgmesterpris i 2021

Hvem kan modtage Borgmesterprisen?

Kriterierne for at blive indstillet til borgmesterprisen er, at borgmesteren skal have en klar og bæredygtig vision for kommunens fysiske udvikling med respekt for kommunens bygningsmæssige og landskabelige kvaliteter og kulturarv. Samtidig skal borgmesteren have gjort en indsats for at visionerne i nogen eller høj grad er blevet realiseret i løbet af sin tid som borgmester. 

Hvem kan indstille?

Alle kan indstille en borgmester til prisen. Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor netop denne borgmester fortjener at blive tildelt prisen samt gode eksempler herpå:

Indstillingskriterier: Politiske og realiserede visioner

  • Borgmesteren skal have en klar og bæredygtig vision for kommunens fysiske udvikling med respekt for kommunens kvaliteter og kulturarv
  • Visionerne skal i nogen eller høj grad være realiseret (dvs. være mere end blot en hensigtserklæring i form af en nedskrevet arkitekturpolitik eller lignende)

Arkitektonisk kvalitet kan skabes og underbygges på mange måder. Indstillingen af en borgmester kan f.eks. være begrundet i en vellykket plan for en ny bydel eller omdannelsen af et område. Det kan også være enkelte bygninger, by- eller kulturmiljøer, der skiller sig ud.

Indstillingen kan også være begrundet i, at kommunen fører en tydelig arkitekturpolitik, som f.eks. inddrager borgerne i dialogen om, hvad arkitektonisk kvalitet er i deres kommune. Og som udstikker nogle klare principper for kvaliteten af det, der bygges i kommunen, over for bygherrer og andre aktører inden for byudviklingen.

Hvordan og hvornår indstiller man?

Indstillingerne til Borgmesterprisen kan indsendes på skrift eller video – og må meget gerne være underbygget af relevante dokumenter i form af presseklip, billedmateriale eller andet.

Indstillinger sendes til: borgmesterprisen@arkitektforeningen.dk i perioden

19. januar – 20. februar. Man kan læse alt om indstillingen på www.arkitektforeningen.dk

Udvælgelse og jury

Arkitektforeningens Netværk for Kommunal Arkitekturpolitik nominerer op til fire af de indstillede borgmestre. Herefter kårer Arkitektforeningens bestyrelse en vinder blandt de nominerede. 

Borgmesterprisen 2022 offentliggøres primo juni. Kåringen fejres på et lokalt udpeget sted og tilpasses stedets karakter og mulighederne for at samles. 

Kommentarer