Samfund

Udbud for vintertjeneste er nu genudbudt

Udbudsmaterialet er tilgængeligt fra i dag på udbudsportalen. Arkivfoto: Vejdirektoratet.

Frem til onsdag den 17. august kl. 12.00 kan transportvirksomheder og vognmænd byde på Vejdirektoratets udbud om vintertjeneste på kørebaner.

Vejdirektoratet besluttede i slutningen af juni måned, at udbud om vintertjeneste på kørebaner skulle genudbydes, da de indkomne bud i udbudsrunden i foråret lå langt over i pris, og der var desuden ikke afgivet tilbud på 18 af de 81 udbudte ruter.  

Sidenhen har Vejdirektoratet på baggrund af en dialog med branchen set på, hvordan de samlede udgifter til vintertjenesten kan reduceres, og hvordan det kan gøres mere attraktivt for vognmænd rundt omkring i landet at byde på ruterne.  

– Vi er nu klar til at genudbyde udbud om vintertjeneste på kørebaner efter en række møder med vognmænd, som før har arbejdet med vintertjeneste for Vejdirektoratet, og med branchen som helhed. Vi har fået rigtig gode input fra alle, og det skulle gerne munde ud i, at vi får mange flere til at byde på opgaven med vintertjeneste, lyder meldingen fra drifts- og teknikdirektør ved Vejdirektoratet, Michael Kirkfeldt.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Vejdirektoratets udbudsportal, hvor virksomheder og leverandører har mulighed for at downloade materialet og byde på vintertjenesten. Der er ansøgningsfrist onsdag den 17. august klokken 12.00.

Se materialet, download og søg

Varmere klima giver ændrede beredskabsperioder

Nogle af de tiltag, som Vejdirektoratet har ændret i forhold til tidligere udbud, er, at beredskabsperioderne er ændret. Hvor vognmænd med primære køretøjer før skulle stå klar til at rykke ud den 1. oktober, så er den dato nu rykket til den 15. oktober. Perioden går fortsat frem til den 30. april i foråret.

For sekundære køretøjer gælder, at beredskabsperioden er rykket fra den 1. oktober til den 1. november, og hvor perioden før løb frem til den 30. april, så slutter perioden nu den 15. april. For plovbiler er beredskabsperioden ændret fra at træde i kraft den 1. november til den 15. november. Perioden går som før frem til den 30. marts.

Ændringen af beredskabsperioderne sker ud fra en gennemgang og vurdering af historisk data for vintrene fra 2015 til og med foråret 2022, som medfører, at perioden for snerydning og glatførebekæmpelse kan reduceres.

Derudover har Vejdirektoratet efter dialog med branchen og for at indarbejde mere fleksibilitet for vognmændene blandt andet indført valgfrie startsteder på ruterne, valgfrie saltdepoter på alle ruter og mulighed for tankning af salt undervejs på ruten, som gør, at vognmændene ikke skal vende tilbage til startstedet for at fylde mere salt på.

Læs mere om Vintertjeneste i Vejdirektoratet

Kommentarer